361

Asociad@s

25

Sectores de actividade

14

Concellos de procedencia d@s asociad@s

28

Anos de historia e traballo desde a creación da AED

230

Ofertas de emprego lanzadas pola AED en 2020

276

Postos de traballo ofertados en 2020

587

Demandantes de emprego atendidos pola AED en 2020

104

Insercións laborais xestionadas pola AED en 2020

15

Actividades formativas desenvolvidas pola AED en 2020

169

Horas de duración das actividades formativas organizadas pola AED en 2020

233

Participantes nas accións formativas impartidas pola AED en 2020

408

Comunicacións emitidas desde a AED ás empresas asociadas en 2020

31

Empresas asociadas utilizaron as instalacións da AED para actividades propias en 2020

63

Días nos que as empresas asociadas utilizaron as isntalacións da AED para actividades propias en 2020

204,5

Horas nas que as empresas asociadas utilizaron as instalacións da AED para actividades propias en 2020

373

Persoas participaron nas actividades organizadas polas empresas asociadas nas instalacións da AED en 2020