A Asociación de Empresari@s de Deza negocia e asina con organizacións públicas e privadas diferentes convenios e acordos de colaboración que reportan vantaxes adicionais ou melloras competitivas exclusivas tanto para os afiliados a título particular como para a propia asociación como colectivo. Ademais, os asociados tamén poden beneficiarse dos convenios xestionados con terceiras entidades por organismos aos que pertence a AED, como a Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), a Federación Provincial de Empresarios por Carretera e a Federación Provincial de Empresarios de Hostalaría de Pontevedra.

Convenios propios da Asociación de Empresari@s de Deza

 • A Nosa Botica: prevención da propagación da Covid-19 mediante a adquisición do purificador de aire Wellisair.
 • Arbitraxe Mercantil TAM.
 • Clínica Deza: prevención da propagación da Covid-19 para que as empresas asociadas e os seus traballadores poidan realizar probas de detección do coronavirus nesta clínica.
 • Equaby Prevención: servizo alleo de prevención de riscos laborais.
 • Isonor Iopdat: prestación de servizos de consultoría de protección de datos.
 • José Freire Planificación Fiscal: servizo de primeira consulta gratuíta nas áreas fiscal, financeira, societaria, etc.
 • Megatec Gallega de Tecnología: prevención da propagación da Covid-19 mediante a adquisición do sistema de purificación de aire Global Ozoner.
 • Quality Consultores: servizos de asistencia xurídica nas áreas arbitral, mercantil, medioambiental, laboral, fiscal e contable.
 • Solred: descontos sobre o prezo do surtidor nas estacións de servizo das marcas Repsol, Campsa e Petronor.
 • Viltaldent: condicións preferentes nos tratamentos que ofrecen as clínicas Vitaldent de Lalín, Ourense e Santiago de Compostela aos/as empresarios/as e traballadores/as das firmas asociadas e os seus familiares máis directos.

Convenios a través da CEP

 • Apoio á internacionalización empresarial.
 • Servizos de planificación empresarial.
 • Servizos financeiros.
 • Servizos de marketing e comunicación.

Convenios a través de Feprohos (exclusivo para asociad@s do sector hostaleiro)

 • Xestión de dereitos de autor (SGAE).
 • Servizos enerxéticos.
 • Publicidade e marketing.
 • Servizos de mantemento e sanitarios.
 • Servizos financeiros.
 • Prevención de riscos laborais.
 • Seguridade.
 • Servizos de patentes e marcas.

Convenios a través de Fepotráns

 • Redtortuga: servizos para profesionais do transporte internacional.
 • Solred: descontos sobre o prezo no surtidor das estacións de servizo Repsol.
 • Cepsa: descontos sobre o prezo no surtidor das estacións de servizo Cepsa.
 • ITV-SyC: para reserva de citas de ITV para profesionais do transporte de mercadorías por estrada de Galicia.
 • Locatel: descarga de datos do tacógrafo “Tacogest”.
 • Sintra: tacógrafo dixital.